Audyt komunikacyjny

Audyt komunikacyjny

Unikalna oferta na rynku!

 

RSI - Grzegorz Tręda, jako jedyna firma na rynku oferuje przeprowadzenie wstępnego przedwdrożeniowego audytu komunikacyjnego w cenie instalacji systemu Intranet by webBOX.

 

Co to jest przedwdrożeniowy audyt komunikacyjny?

W ogólnym przypadku taki audyt jest badaniem, które pozwala na zdiagnozowanie problemów w obszarze komunikacji wewnętrznej firmy.

 

Natomiast w przypadku, gdy firma podjęła wstępną decyzję o wdrożenie narzędzia usprawniającego komunikację (takiego jak intranet) audyt taki pozwala na:

 • Weryfikację strategii przygotowanej przez firmę (ewentualnie przygotowanie podstaw do stworzenia nowej pod kątem planowanego narzędzia)
 • Przygotowanie szczegółowych założeń dotyczących wdrożenia konkretnego narzędzia
 • Przygotowanie szczegółowych założeń dotyczących konfiguracji intranetu, ewentualnych modułów dodatkowych i sposobu jego wdrożenia
 • Określenie potrzeb w zakresie szkoleń i polityki informacyjnej po wdrożeniu intranetu
 • Określenie potrzeb w zakresie szkoleń i bieżącego wsparcia w trakcie używania intranetu w firmie.

 

Jak przeprowadzamy audyt?

Sposób przeprowadzenia audytu zależy od:

 • Oczekiwań klienta dotyczących zakresu i skali audytu
 • Liczby pracowników w firmie
 • Obecności w firmie (lub nie) wyodrębnionego działu/stanowiska zajmującego się komunikacją wewnętrzną.

 

Najczęściej w firmach liczących powyżej 100 pracowników i więcej audyt przeprowadzany jest trzystopniowo:

 • Analiza dokumentacji (strategii komunikacyjnej, strategie PR wewnętrznego i in)
 • Ankieta (w formie elektronicznej) w dwóch wersjach - w wersji adresowanej do pracowników szczebla zarządzającego i pozostałych pracowników
 • Pogłębiony wywiad (indywidualny lub grupowy).

 

Wyniki audytu prezentowane są w postaci raportu.

 

Jaki jest koszt audytu?

Nasza bezpłatna oferta dotyczy pełnej wersji systemu webBOX, nie dotyczy natomiast wersji konfigurowalnej.

 

W przypadku, zainteresowania samą usługą audytu komunikacyjnego (bez wdrożenia intranetu) prosimy o KONTAKT.

 

 

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się treścią RAPORTU poświęconego problematyce komunikacji wewnętrznej w polskich firmach.