Baza wiedzy

1. Intranet

- co to jest, dla kogo, w jakim miejscu?

 

1.1. Jako wydajne narzędzie

  • narzędzie kształtowania kultury organizacyjnej – umożliwia prowadzenie polityki firmy; zapewnia praktyczną realizację procedur firmowych oraz zbudowanie platformy komunikacji między pracownikami i zorganizowanie pracy
  • narzędzia organizacji pracy – umożliwiające przedsiębiorstwom efektywne zarządzanie informacją, zasobami, komunikacją i procesami biznesowymi
  • informatyczna sieć komputerowa – łącząca komputery osobiste firmy lub instytucji oparta na protokole komunikacyjnym i architekturze klient-serwer

1. Wstęp

Intranet to optymalne rozwiązanie dla małych i dużych firm oraz jednostek administracji publicznej. Profesjonalny i łatwy w obsłudze system, daje dostęp do dokumentów, bazy kontaktów, informacji o urlopach i nieobecnościach, zarezerwowanych zasobach jak również daje pełny dostęp do struktury organizacji/firmy wraz z listą pracowników. Przyczynia się do wzrostu efektywności pracy. Dlatego tak ważne jest, aby cały proces począwszy od zainicjowaniu myślenia o Intranecie poprzez przygotowanie procesu jego wdrożenia i uruchomienia był dobrze przemyślany i rzetelnie przeprowadzony we współpracy z dostawcą tego rozwiązania. Kluczem do sukcesu jest wytworzenie poczucia w gronie odbiorców i użytkowników systemu, że w wyniku całego procesu wdrożenia, niesie potencjalne korzyści z późniejszego jego użytkowania.

W kilku poniższych punktach omawiamy najważniejsze elementy tego procesu.

Intranet - obieg dokumentów

Chcąc usprawnić komunikację w firmie, powinniśmy się zastanowić nad ważnym aspektem, który wypełnia lukę komunikacji. Chodzi mianowicie o obieg dokumentów.

Zapewne, nie jednego z nas odstrasza myśl o noszeniu dokumentów do Pani Krysi z Kadr, bądź też do innych działów firmy, gdzie w danej chwili mają się znaleźć potrzebne dokumenty. Zajmuje nam to cenny czas, gdyż zamiast zajmować się swoimi sprawami i obowiązkami, zajmujemy również czas innym.

Czy zastanawialiśmy się kiedyś po co w firmie intranet? Czyżby komunikacja wewnętrzna, nie odgrywała tak ważnej roli w funkcjonowaniu firmy? Czy wszelkie aspekty dotyczące „poruszania się” w sferze werbalnej, nie są już tak kluczowymi sprawami?

Inranet by webBOX

To czołowy profesjonalny System Intranetowo-Ekstranetowy w gotowym do wdrożenia pakiecie modułów. To także pierwszy polski intranet dostępny również w modelu ASP (Application Server Provider).

Uniwersalny zakres funkcji modułów jest wynikiem wieloletnich analiz i badań standardów intranetów na świecie i bazuje na opiniach użytkowników wdrożonych przez RSI intranetów.

Dlatego rekomendowany jest jako prosty w użytkowaniu, tani we wdrożeniu, pakiet startowy intranetu.

Co to jest intranet?
Wewnętrzna, odpowiednio zabezpieczona i oddzielona od otoczenia prywatna sieć komputerowa przedsiębiorstwa lub organizacji oparta o protokół internetowy TCP/IP oraz aplikacje internetowe typu miejsca webowe, przeglądarki, serwery FTP, itp. Intranet umożliwia pracownikom firmy współużytkowanie danych oraz wymianę informacji, dokumentów i poczty elektronicznej, przy czym komórki organizacyjne firmy mogą być znacznie oddalone od siebie mogą znajdować się w różnych miejscowościach czy krajach.

Audyt komunikacyjny

W ramach przygotowywanego przez firmę RSI opracowania dotyczącego stanu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów (Social Intranet, Enterprise 2.0), niniejszym prezentujemy drugą część raportu.

Rezerwacja zasobów

Zaobserwowaliśmy, że na przestrzeni kilku lat w przedsiębiorstwach i organizacjach wzrosła ilość zasobów, które pracownicy mogą wypożyczać i rezerwować. Niestety jest to pole, na którym narastały konflikty wynikające z chęci jednoczesnej rezerwacji sal konferencyjnych albo innych zasobów firmowych. Brak możliwości zarezerwowania sali lub innego zasobu nie rzadko powodował konieczność odwołania ważnego spotkania. Taka sytuacja wynika z faktu braku odpowiedniego systemu, który byłby w stanie zarządzać tymi zasobami, jak i również całym procesem ich rezerwacji.

Wniosek urlopowy, zarządzanie urlopami

Każdy z nas w swoim życiu zawodowym spotkał się z koniecznością złożenia wniosku urlopowego. Większość z pracowników ma świadomość długiej, obowiązującej w wielu firmach procedury akceptacyjnej takiego wniosku. Dotyczy to różnych typów wniosków urlopowych. Począwszy od wniosków o przydzielenie urlopu taryfowego, poprzez urlopy na żądanie, a na urlopach okolicznościowych kończąc.

W ramach przygotowywanego przez firmę RSI opracowania dotyczącego stanu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów (Social Intranet, Enterprise 2.0), w czerwcu i lipcu bieżącego roku rozesłaliśmy do ponad 400 firm ankietę, której wyniki będą jednym z elementów przygotowywanego opracowania.

Wychodząc na przeciw zapytaniom i zapotrzebowaniom klientów, RSI uruchomiła sprzedaż swojego głównego produktu - Intranet by webBOX, w wersji konfigurowalnej.

 

Wersja konfigurowalna naszego produktu daje gwarancję i pewność, że każde wdrożenie jest wynikiem konkretnych wymagań klienta. Klientowi natomiast daje pewność, iż otrzyma produkt składający się z modułów, których poszukiwał i które będzie użytkował. Dodatkowo klient ma poczucie, że płaci za to, czego potrzebuje.

Komunikacja w firmie ma bardzo istotne znaczenie. Coraz więcej firm, zaczyna sobie uświadamiać istotę komunikacji. Dlatego też nie bez przyczyny firmy wdrażają w swoją organizację system komunikacji wewnętrznej, aby usprawnić chociażby obieg dokumentów, usprawnić pracę sekretariatu, czy też mieć wgląd do różnego rodzaju zasobów firmy. To tylko przykłady zastosowania Intranetu, a jest ich naprawdę wiele.

Naturalną konsekwencją naszego rozwoju i dbałości o wysokie zadowolenie naszych obecnych i nowych klientów jest opracowanie nowoczesnego komunikatora wewnętrznego zintegrowanego z naszym bazowym produktem. Od wielu lat obserwujemy nasilającą się potrzebę komunikowania się pracowników przy wykorzystaniu bezpiecznych narzędzi przekazu informacji. Taki jest właśnie nasz komunikator webBOX Talk. Bezpieczny, do użytku wewnątrz firmy, z automatyczną integracją listy kontaktów wynikającą bezpośrednio ze struktury organizacyjnej firmy.

jako profesjonalne narzędziem w komunikowaniu...

 

"...Czy Twój klient i użytkownik serwisu www potrzebuje spersonalizowanego kontaktu z pracownikiem firmy – ekspertem, któremu powierzy swoje potrzeby, wyjaśni wątpliwości?"

 

Doświadczenie RSI i firm badających rynek internetowy wskazuje, że jedną z najważniejszych cech Internetu jest możliwość dwustronnej komunikacji z klientem (petentem) poprzez serwis www. Większość istniejących dzisiaj serwisów www nie wykorzystuje tej właściwości, sprowadzając ofertę firmy do biernych opisów ewentualnie udostępniając formularz, który przesyła wszystkie zapytania klientów na jedną skrzynkę e-mail, nie dając wiedzy o statusie procesu udzielenia odpowiedzi.

jako alternatywa pełnego system Intranet by webBOX

Jest on narzędziem do zarządzania informacją w firmie. Jest szybki we wdrożeniu i intuicyjny w obsłudze. By ułatwić korzystanie z systemu i poznanie wszystkich jego możliwości, wbudowaliśmy do systemu pomoc oraz tutoriale takie jak „Pierwsze kroki”.

We współpracy z firmą P2Ware, polskim producentem oprogramowania do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, w dniu 07 Października 2016r. odbyły się warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami.