Rezerwacja zasobów firmowych

Zaobserwowaliśmy, że na przestrzeni kilku lat w przedsiębiorstwach i organizacjach wzrosła ilość zasobów, które pracownicy mogą wypożyczać i rezerwować. Niestety jest to pole, na którym narastały konflikty wynikające z chęci jednoczesnej rezerwacji sal konferencyjnych albo innych zasobów firmowych. Brak możliwości zarezerwowania sali lub innego zasobu nie rzadko powodował konieczność odwołania ważnego spotkania. Taka sytuacja wynika z faktu braku odpowiedniego systemu, który byłby w stanie zarządzać tymi zasobami, jak i również całym procesem ich rezerwacji.

Rezerwacja zasobów

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom firma RSI zaprojektowała moduł do zarządzania rezerwacjami zasobami firmowymi. System taki, jaki firma RSI ma w swojej ofercie powstał w wyniki analizy potrzeb rynku.

Cały proces rezerwacji zasobów, czy też grupy zasobów opiera się na prostym modelu rezerwacji. Przejrzysty i intuicyjny kreator rezerwacji zasobu umożliwia pełną obsługę procesu z poziomu modułu. Daje również pełną i czytelną informację o zajętości rezerwowanego zasobów lub grupy zasobów firmowych. Zasoby firmowe, które wyznaczeni pracownicy firmy mogą rezerwować wprowadzane są do modułu przez jego administratora.

 

Moduł pozwala:

  • Rezerwować zasoby firmowe (sale konferencyjne, rzutniki, laptopy, samochody, prasa, książki, materiały szkoleniowe, inne)
  • Dodawać rezerwacje grupowe (kilku zasobów jednocześnie)
  • Dodawać rezerwacje cykliczne (powtarzanie codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok, w wybrane daty)
  • Tworzyć kartę zasobu, w której znajdują się pełne informacje o zasobie, z możliwością dodania załącznika, np. z instrukcją obsługi
  • Prezentować rozkład rezerwacji w widoku dziennym, tygodniowym i miesięcznym
  • Grupować zasoby firmowe w kategorie
  • Łatwo odnajdywać interesujące zasoby albo rezerwacje poprzez wbudowany zestaw filtrów
  • Unikać konfliktów w pracy wynikających z równoczesnej rezerwacji jednego zasobu

 

Chcesz wiedzieć więcej, zachęcamy do bezpośredniego KONTAKTU