Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

We współpracy z firmą P2Ware, polskim producentem oprogramowania do zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, w dniu 07 Października 2016r. odbyły się warsztaty, w ramach których uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych do zarządzania projektami.

Zestaw prezentowanych rozwiązań skierowany był do firm i organizacji różnych branż gospodarki z sektora MiŚP, jak i również jednostek budżetowych administracji publicznej.

 

Uczestnikom warsztatów została przekazana praktyczna wiedza, w jaki sposób wykorzystać aplikacje P2ware Project Manager oraz P2ware Project Team Server aby zaprojektować funkcjonalność „szytą na miarę”, która pozwoli na pełne i kompleksowe zarządzanie projektami.

 

W celu uzyskania dalszych informacji zachęcami do bezpośredniego KONTAKTU