Wnioski urlopowe w firmie

Każdy z nas w swoim życiu zawodowym spotkał się z koniecznością złożenia wniosku urlopowego. Większość z pracowników ma świadomość długiej, obowiązującej w wielu firmach procedury akceptacyjnej takiego wniosku. Dotyczy to różnych typów wniosków urlopowych. Począwszy od wniosków o przydzielenie urlopu taryfowego, poprzez urlopy na żądanie, a na urlopach okolicznościowych kończąc.

Wniosek urlopowy, zarządzanie urlopami

Wykorzystanie intranetowego modułu „Urlopy/Nieobecności” wiąże się z szerokimi możliwościami, jakie daj korzystanie z tego rozwiązania. Dzięki nim praca nie tylko sekretariatu, ale także wszystkich osób w firmie, których sfera urlopowa dotyczy, staje się łatwiejsza, bardziej przejrzysta, a przede wszystkim znacznie przyspieszająca proces akceptacji takich wniosków. Kolejną zaletą korzystania z takiego rozwiązania jest możliwość składania takich wniosków bez konieczności fizycznej obecności w miejscu pracy.

 

Intranetowy moduł „Urlopy/Nieobecności”, to nic innego jak kompletny i gotowy do wdrożenia w każdym momencie system do zarządzania urlopami, obiegiem wniosku urlopowego oraz ewidencją nieobecności, delegacji i zwolnień lekarskich. Do głównych zalet można zaliczyć:

 

 • elektroniczny wniosek urlopowy (z możliwością wydruku wniosków)
 • obieg wniosku pomiędzy pracownikiem, przełożonym a kadrami
 • mailowy system powiadomień o statusie wniosku
 • zbiorcze zestawienia urlopów
 • zarządzanie urlopami planowanymi
 • elektroniczny system akceptacji lub odrzucenia wniosku urlopowego
 • możliwość delegacji zastępstw
 • mechanizm definiowania przez pracownika nieobecności i delegacji
 • przejrzysta prezentacja graficzna rozkładu nieobecności
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi
 • powiązanie z modułami - Struktura organizacyjna, Pracownicy

 

Korzyścią, która niewątpliwie opisuje funkcjonalność modułu „Urlopy/Nieobecności” jest chociażby, sam fakt posiadania systemu szybkiego ewidencjonowania i kontrolowania powodów i długości nieobecności pracownika w firmie.

 

Zapewne wiemy jak bardzo uciążliwe jest korzystanie z tradycyjnego składania wniosków urlopowych, które jest żmudnym działaniem nie tylko dla pracownika i przełożonego, ale także dla działu HR czy sekretariatu. Dzięki rozwiązaniu Intranetowego modułu „Urlopy/Nieobecności”, można w każdej chwili złożyć elektroniczny wniosek urlopowy, o którym przełożony jest błyskawicznie powiadamiany informacją wysyłaną przez system na zdefiniowany adres e-maila. Przełożony wykorzystując ten moduł może podjąć decyzję o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku urlopowego na podstawie informacji o rozkładzie terminów nieobecności pracowników jego działu. Eliminuje nakładanie się terminów urlopowych pracowników jednego działu. Rozwiązanie jest o tyle ciekawe, że nie pracownik nie musi chodzić na drugi koniec zakładu, aby otrzymać zgodę lub odrzucenie wniosku przez przełożonego. Pracownik jest automatycznie informowany mailem o akceptacji lub odrzuceniu wniosku urlopowego.

 

Zachęcamy do zapoznania się możliwościami omawianego modułu, jak i pozostałych naszych produktów. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym działem handlowym:  KONTAKT