Komunikacja wewnętrzna w firmie

Komunikacja w firmie ma bardzo istotne znaczenie. Coraz więcej firm, zaczyna sobie uświadamiać istotę komunikacji. Dlatego też nie bez przyczyny firmy wdrażają w swoją organizację system komunikacji wewnętrznej, aby usprawnić chociażby obieg dokumentów, usprawnić pracę sekretariatu, czy też mieć wgląd do różnego rodzaju zasobów firmy. To tylko przykłady zastosowania Intranetu, a jest ich naprawdę wiele.

Intranet, bo o nim mowa, staje się coraz bardziej powszechnym systemem do komunikacji w przedsiębiorstwie. Firmy decydują się na jego wdrażanie z kilku istotnych powodów, m.in.,:

  • Tani i szybki we wdrożeniu
  • Prosty, przejrzysty i efektywny system komunikacji
  • Elastyczność w dostosowaniu do wymagań i potrzeb pracowników
  • Możliwość konfiguracji i modyfikacji systemu, do własnych zastosowań

 

Firmy, które swój potencjał kierują głównie na rozwój, prędzej czy później zostają „zmuszone” do wdrożenia Intranetu, ze względu konkurencji, która taki system posiada i postawiła na prostotę i wygodę w komunikacji wewnętrznej.

 

Wdrażając Intranet do swojego przedsiębiorstwa mamy pewność, że spełni on założone koncepcje poprawy komunikacji. Firmy, które wdrożyły już Intranet w swoją organizację, mają przewagę konkurencyjną, chociażby ze względu na koszty operacyjne, czy też szybkość przepływu informacji.

 

Dzięki wdrożeniu Intranetu do swojej organizacji, zyskujemy cenną przewagę, poprawę komunikacji, i zadowolenie osób korzystających z rozwiązania jakim jest Intranet. Pragnąc ciągle podnosić jakość swojej organizacji, nie zapominajmy o kwestiach naprawdę istotnych, którymi bez wątpienia są zadowolenie pracowników i zdecydowana poprawa komunikacji.

 

Z własnego doświadczenia wiemy, że decyzja o wdrożeniu systemu Intranetowego w swojej firmie czy organizacji powinna być poprzedzona szczegółową analilzą stanu aktualnego obiegu informacji, a następnie opracowaniem zaleceń i ich wdrożeniem w celu jej usprawnienia. Firma RSI świadczy również takie usługi z zakresu audytu komunikacji wewnętrznej.

 

W celu uzyskanie dalszych informacji zachęcamy do bezpośredniego KONTAKTU