Narzędzia komunikacyjne w polskich firmach - część I

W ramach przygotowywanego przez firmę RSI opracowania dotyczącego stanu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów (Social Intranet, Enterprise 2.0), w czerwcu i lipcu bieżącego roku rozesłaliśmy do ponad 400 firm ankietę, której wyniki będą jednym z elementów przygotowywanego opracowania.

Dziś czas na pierwszą część podsumowania - prezentacja wyników ankiety.


I Wielkość firmy
27 % firm zatrudniających od 1 do 10 pracowników
29 % firm zatrudniających od 11 do 50 pracowników
44 % firm zatrudniających powyżej 51 pracowników


Z czego:
62% firm posiada własny dział IT lub zatrudnia osobę odpowiadającą za sprawy informatyczne (dotyczy to głownie większych, zatrudniających powyżej 50 pracowników firm)


Jakie narzędzia komunikacji wewnętrznej firmy wykorzystują w swojej działalności (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

 • 95% kontakt osobisty
 • 100% telefon
 • 100% e-mail
 • 30% rozwiązania intranetowe
 • 12% komunikator

 

Odpowiedź „rozwiązania intranetowe” wskazywały głownie większe (powyżej 50 pracowników) firmy i były to głównie rozwiązania bazujące na Microsoft Sharepoint (najwięcej odpowiedzi). Niewielki odsetek to rozwiązania własne lub dedykowane.

 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „komunikator” pojawiały się najczęściej nazwy „Gadu Gadu” „Skype” inne. Czy pracownicy firmy wykorzystują do celów służbowych narzędzia społecznościowe lub do pracy grupowej? Ponad 62% firm odpowiedziało pozytywnie na to pytanie (pozostałe firmy zaznaczyły, że 'nie mają potrzeby korzystania z takich narzędzi'), jednakże udzielone odpowiedzi wskazywały na to, że do 'narzędzi społecznościowych' zaliczono takie serwisy jak Facebook czy też linkedIn, które raczej trudno byłoby zaliczyć do 'narzędzi komunikacji wewnętrznej'.

 

Dla porządku zaprezentujmy jednak te odpowiedzi:

 • 16% firm używa narzędzi typu Wiki
 • 12% firm używa serwisu Twitter
 • 32% firm używa serwisu Facebook
 • 12% firm używa rozwiązań dedykowanych (lub opartych na Microsoft Sharepoint)
 • 8% firm używa serwisu linkedIn
 • 7% firm używa serwisu Blip
 • 8% firm podało jako odpowiedź 'blogi'

 

W odpowiedziach pojawiały się też pojedyncze odpowiedzi: Google Docs, Profeo, Xing

 

Jaki model zakupu oprogramowania jest z punktu widzenia firmy najkorzystniejszy?

 • 42% firm preferuje niewielką, comiesięczną opłatę abonamentową uzależnioną od liczby stanowisk
 • 58% woli zakup jednorazowej bezterminowej licencji i instalację na własnym serwerze

 

Należy zaznaczyć, że drugą odpowiedź w przeważającej większości wybierały większe, zatrudniające powyżej 50 pracowników firmy z własnym działem IT.

 

Jakiego rodzaju problemy napotykają firmy z użytkowaniem oprogramowania w firmie (można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź):

 • 44% firm wskazało 'brak właściwego wsparcia ze strony producenta/dostawcy'
 • 12% firm wskazało 'problemy z obsługą wynikające ze skomplikowanego działania oprogramowania'
 • 23% firm wskazało 'niedostosowanie programów do specyfiki działania firmy'
 • 16% firm nie napotyka żadnych problemów z użytkowanym oprogramowaniem

 

Niektóre odpowiedzi wskazywały na „błędy techniczne w działaniu oprogramowania”.

 

Analizę odpowiedzi na pytania otwarte, analizę dodatkowych komentarzy i uwag, które otrzymaliśmy oraz całościową analizę badania zaprezentujemy w DRUGIEJ CZĘŚCI artykułu.