General Electric Polska

General Electric Polska - system zarządzania projektami

 

Od 1992 GE jest jedną z najbardziej znaczących międzynarodowych korporacji działających i odnoszących sukcesy w PolsceGE - autor nowatorskich pomysłów w branży produktów i usług od silników lotniczych i urządzeń do wytwarzania energii, poprzez specjalistyczny sprzęt medyczny do największej sieci telewizyjnej.

 

Zamawiający:

 

General Electric jest światową i uznaną korporacją prowadzącą rozległą działalność w dziedzinie projektowania, produkcji, usług oraz rozwoju technologii. Oddział Engineering Design Center General Electric Company Polska Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem silników lotniczych.

 

Opis projektu:

 

Dla General Electric Company Polska Sp. z o.o. - Oddział Engineering Design Center powstał Vouchering System - intranetowy program do zarządzania projektami. Vouchering System dla General Electric powstał w oparciu o technologię INTRANET by webBOX.

 

System ten umożliwia sprawną kontrolę przebiegu projektu z uwzględnieniem takich parametrów jak:

 • budżet przedsięwzięcia
 • podział osób pracujących nad projektem wraz z rejestracją czasu pracy
 • parametr służący do określania stawek roboczogodzin dla pracowników

 

System kierowany jest nie tylko do osób pracujących nad projektem - projektantów, team leaderów oraz leaderów, ale również kierownictwa i działu administrującego organizacją. Kluczowym elementem w systemie jest moduł raportowania. Dzięki niemu można dokonywać stałych analiz przebiegu projektu, godzin spędzonych nad projektem przez poszczególnych pracowników lub grupy pracowników, jak również mieć wgląd w stopień wykorzystania budżetu w wybranych jednostkach czasu.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - VOUCHERING SYSTEM

 

Założenia:

 • Umożliwienie śledzenia postępów w projektach
 • Analiza czasu pracy nad projektami
 • Sprawne rozliczanie pracowników
 • Ścisła kontrola realizacji projektów
 • Wykorzystanie technologii intranetowej
 • Opracowanie systemu, którego zadaniem będzie gromadzenie niezbędnych danych o projekcie, przetwarzanie ich i odpowiednie raportowanie

 

Działania:

 • Przeprowadzono wnikliwą analizę - studium przedmiotowe
 • Do realizacji projektu wytypowano autorskie rozwiązanie INTRANET by webBOX - narzędzie do tworzenia rozwiązań intranetowych i ekstranetowych w firmie
 • System został zaprojektowany tak, aby każdy korzystający z niej pracownik firmy (w ramach swoich kompetencji) mógł korzystać z bazy niezależnie od swojej lokalizacji
 • Wdrożenie intranetu na bazie powstałej specyfikacji
 • System umożliwia: analizę, kontrolę i rozliczanie m.in.:
  • czasu pracy nad projektem
  • czasu pracy danego użytkownika nad konkretnym projektem
  • pracy grupy pracowników
  • obciążenia budżetu projektów

 

System pozwala:

 • Śledzić status realizacji projektów
 • Analizować czas pracy nad poszczególnymi etapami projektu
 • Rozliczać pracowników z wykonanych prac
 • Gromadzić niezbędne dane o projekcie, przetwarzać je i odpowiednio raportować
 • Korzystać z bazy każdemu korzystającemu z niego pracownikowi firmy (w ramach jego kompetencji) niezależnie od lokalizacji
 • Przekrojowo zarządzać projektem

 

Korzyści z wdrożenia systemu:

 • Ścisła kontrola realizacji projektów
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich
 • Pełna kontrola wykorzystania budżetu w toku projektu
 • Szczegółowe rozliczenie pracownika z czasu poświęconego na realizację zleconych zadań
 • Wykorzystanie technologii intranetowej
 • Sprawniejsze zarządzanie projektami
 • Efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i czasowych
 • Wykorzystanie prostego bieżącego raportowania