Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. - system Intrantowy


W ramach umowy wdrożeniowej w KIR S.A. został wdrożony system intranetowo-ekstranetowy. W ramach tego projektu zostały udostępnione moduły wchodzące w skład Pakietu Standard, dedykowany mechanizm CMS oraz wiele modułów projektowanych ściśle według indywidualnych wymagań Zamawiającego.

 

Klient:

KIR S.A. jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Odpowiada za bezpieczny i prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami oraz za niezawodną wymianę informacji w tym obszarze.

 

Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,6 mld transakcji rocznie. System Elixir jest uznawany przez Narodowy Bank Polski za system płatności systemowo ważny (Systemically Important Payment System, SIPS), co potwierdza jego znaczenie dla funkcjonowania polskiej bankowości i sprawnego obiegu informacji płatniczych. Jako SWIFT Service Bureau, zapewniamy także dostęp do globalnej sieci SWIFTNet.

 

Najnowszym produktem wdrażanym przez KIR jest lokalny system rozliczeń płatności kartowych do obsługi transakcji kartowych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju, przy użyciu kart płatniczych wydanych przez banki prowadzące działalność w Polsce.

 

W ofercie KIR S.A. znajdują się także rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce - m.in. podpis elektroniczny Szafir, system do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych Paybynet oraz Invoobill - usługa typu EBPP (elektroniczna prezentacja i płatność rachunków), działająca w oparciu o kanały bankowości elektronicznej.


Więcej informacji: www.kir.pl

 

Opis projektu:

Projekt obejmował m. in. wdrożenie systemu CMS, który stanowił integralną część pakietu Standard. Na potrzeby projektu intranetowo-ekstranetowego dla Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. stworzono witrynę www oraz część administracyjną wraz z mechanizmem CMS, który pozwala zarządzać zawartością treści publikowanych na stronie www

 

Skrócona lista wdrożonych modułów:

 

  • Pakiet bazowy
  • Baza teleadresowa
  • Biuletyn
  • Dokumenty wewnętrzne (moduł dedykowany)
  • Forum
  • Fotogaleria
  • Kalendarz
  • Księga gości
  • Linkownia
  • Urlopy/Nieobecności