Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów - Intranet, Portal, BIP

 

Zamawiający:
Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł i kontrolę skarbową.

MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

 

Opis projektu:
W ramach realizacji Zamówienia Publicznego dla Ministerstwa Finansów RSI zrealizowało:

 1. System Intranetowy w oparciu o INTRANET by webBOX
 2. Portal Wertykalny oparty o CMS by webBOX
 3. Portal Służby Celnej - CMS by webBOX
 4. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Wśród najważniejszych elementów zrealizowanego projektu warto wymienić:

1. Przeprowadzenie analizy problemowej Intranetowego systemu tworzenia, zarządzania i publikacji dokumentów wewnętrznych Ministerstwa Finansów

2. Realizację Projektu Pilotażowego Intranetowego systemu obiegu dokumentów

3. Przygotowanie infrastruktury oraz zbudowanie systemu realizującego następujące kluczowe zadania:

 • Wspomaganie rozproszonego przygotowywania, redagowania i zatwierdzania dokumentów do publikacji
 • Organizacja materiałów w struktury tematyczne (baza wiedzy, hurtownia danych), wspomaganie wyszukiwania informacji
 • Publikacja wyznaczonych materiałów w Portalu Intranetowym w rozległej sieci korporacyjnej Resortu Finansów
 • Współpraca i współdzielenie danych z portalem www.mf.gov.pl
 • Integracja z zewnętrznymi źródłami danych; agencje informacyjne (PAP, Reuters), Giełda Towarowa, Giełda Papierów Wartościowych, Narodowy Bank Polski

4. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla edytorów, redaktorów, redaktora naczelnego oraz administratorów systemu

5. Przygotowanie oraz dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla wszystkich grup użytkowników

6. Rozwój systemu

 

W EFEKCIE

 1. PORTAL Resortu Finansów redagowany jest jednocześnie przez ponad 100 pracowników w 16 departamentach, w trójpoziomowej hierarchii uprawnień i akceptacji
 2. Dostęp do INTRANET by webBOX posiada ponad 40 000 osób na terenie całej Polski
 3. INTRANET by webBOX używany jest przez cały Resort Finansów
 4. Portal gromadzi i zarządza bazą ponad 25 000 obiektów
 5. Wszystkie komponenty systemu korzystają z jednej wspólnej bazy danych
 6. Wysoka oglądalność portalu; średnia miesięczna oglądalność wynosi 186 540 wizyt
 7. Elektroniczny, wewnętrzny obieg dokumentów
 8. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
 9. Prowadzenie serwisu w kilku wersjach językowych
 10. Statystyki oglądalności serwisu
 11. Wersja WAP wraz z narzędziami administracyjnymi