Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - portal Publicznych Służb Zatrudnienia

 

RSI zrealizowało budowę Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia dla Ministerstwa Gospodarki i PracyPrzy tworzeniu projektu RSI dążyło do stworzenia Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia, który będzie zawierał kompletne informacje dotyczące rynku pracy w Polsce umożliwiając jednocześnie realizację procedur i potrzeb resortu oraz obsługę bezrobotnych i pracodawców.

 

Opis projektu:

 

RSI zrealizowało projekt budowy Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Portal Publicznych Służb Zatrudnienia jest częścią Projektu Informatyzacji Instytucji Rządowych i Samorządowych - HOP-SYRIUSZ.

 

RSI w ramach realizacji Kontraktu weszło w skład Konsorcjum:

  • S&T Services Polska,
  • Bonair SA,
  • RSI internet 

 

Główne elementy projektu zrealizowane przez konsorcjum to:

  • System Wymiany Informacji o Ofertach Pracy i Osobach Poszukujących Zatrudnienia (system CBOP)
  • Krajowy System Monitorowania Rynku Pracy (system KSMRP)
  • Podsystem Wymiany Danych (PWD)
  • Portal internetowy Publicznych Służb Zatrudnienia (Portal PSZ)
  • Wszystkie założenia projektu określał Terms of Referece (TOR)
  • Projekt Portalu PSZ zrealizowano w metodologii PRINCE II

 

W chwili obecnej funkcjonuje już druga odsłona tego projektu o zwiększonej funkcjonalności i obszarze oddziaływania.