Oczysczalnia Ścieków WARTA w Częstochowie

Systemu Intranet by webBOX w Oczyszczalni Ścieków WARTA w Częstochowie

 

Zamawiający:

 

Oczyszczalnie Ścieków WARTA z Częstochowy. Zgodnie z porozumieniem z dnia 11.07.2002r., zawartym pomiędzy członkami Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta” w Częstochowie, a Zarządem Miasta Częstochowy, Gmina zawiązuje spółkę akcyjną o charakterze użyteczności publicznej, której przedmiot działalności obejmuje także dotychczasowe zadania Przemysłowej Spółki Wodnej „Warta” i której Statutu odpowiada poczynionym ustaleniom, zawartym w powołanym na wstępie porozumieniu.

 

Opis projektu:

 

Wdrożona aplikacji dla Oczyszczalni Ścieków WARTA z Częstochowy zawiera zestaw modułów wchodzących w skład Pakietu Standard. Poniżej został zamieszczony opis wybranych modułów wdrożonych w ramach tego projektu.